Kvalitní a rychlý tisk Praha


POS a POP materiály

POS/POP materiály (zkráceně POSM a POPM) umístěné v místě prodeje nebo v místě, kde vzniká poptávka, sledující jasný účel: zvýšení prodeje.

 
POP ("Point Of Purchase" - místo nákupu) a POS ("Point Of Sale" - místo prodeje) materiály (taktéž nástroje) jsou velmi důležitou součástí prezentace zboží v místě nákupu/prodeje. Dobře zvolené a zacílené POSM a POPM dokážou upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi.
POSM/POPM jsou vždy nositeli určitého sdělení, de facto nesou komunikační cíle dvojího charakteru – informativní a prodejně podpůrný, které jsou vždy v souladu s marketingovými prioritami a probíhajícími komplexními kampaněmi.
Důležitým prvkem při zvyšování atraktivity prodejního místa je samotná instalace propagačních materiálů – jejich umístění ve směru toku zákazníků, ve výši očí, atd.
 

Tyto materiály lze dělit ze dvou hledisek:

POSM s krátkodobou hodnotou - letáky informující o novinkách, soutěžích nebo plánovaných promoakcích.   
    
POSM s dlouhodobou hodnotou - zahrnují letáky informující o způsobu použití daného výrobku jako jsou např. katalogy apod.
 
 

Při realizaci a umístění POSM/POPM je vhodné dbát následujících zásad:

Design a celkový charakter navazuje na jiné nástroje podpory prodeje – reklamu v médiích aj.   
    
POSM/POPM jsou nainstalovány takovým způsobem, který zaručí jejich maximální účinnost.   
    
Musí být umístěny na správném místě tj. při vstupu do prodejny, před konkurencí a současně u výrobků, kterých se týkají.   
    
Instalace krátkodobých materiálů musí proběhnout ve správném čase – nedlouho před akcí a k odstranění musí dojít ihned po skončení akce, aby nedocházelo k matení zákazníků.
 

Do moderního pojetí POP a POS patří:

Prodejní stojan– různých designů a materiálových provedení   
3D tabule– technologie, která umožní na ploše vytvořit prostor, hloubku, přeměnu a pohyb jednotlivých motivů   
Prezentační rolovací pás – rolety s navinutým pásem s grafikou pro rychlou či prostorově úspornou prezentaci   
Promo-stolky– skládací plastové stolky určené pro prezentaci zboží či podávání informací   
Ochutnávkové stolky– stolky určené k přímému předvádění zboží a ochutnávkám   
Flexibanner– rychle složitelný poutač s možností výměny grafiky na jedné konstrukci   
Rollaway– hliníkový banner se samonabíjecím mechanismem   
Paletové ostrovy– výrazné označení paletových pozic   
Regálová čela– modifikace standardní regálové pozice do personifikovaného – brandovaného prodejního místa   
Traye- krabice se žebrováním, do nichž se umisťuje zboží, aby si zachovalo své regálové místo, dostatečnou vizualitu a větší stabilitu.   
Separátory   
Shelvelinery   
Shelvestripy   
Regálové lišty   
Whoblery   
Dekorované palety– velká, nepřehlédnutelná reklamní plocha   
Prodejní display- sekundární místo vystavení/prodeje   
Pultový prodejní stojan   
Shelvetalker   
Stojan s testery   
Totem– stojan na prospekty a letáky
 

Copyright © 2011 - 2014 TvujTisk.cz. | Designed by WAU! Studio. | Created by Hanyes.