Kvalitní a rychlý tisk Praha


Slovník

Arch 

List papíru o formátu větším než A4 (210 x 297 mm).
 
Barevnost
Barevností označujeme počet barev, které chceme použít pro tisk. Ten se zpravidla provádí čtyřmi barvami (CMYK) a to jak na inkoustové tiskárně, laserové tiskárně tak i ofsetové tiskárně, přičemž u ofsetového tisku je možné přidat i jednu nebo více přímých barev. Tisk lze také provádět požitím menšího počtu barev, nebo jakékoli jedné z nich. Nejběžnějším jednobarevným tiskem je černobílý tisk. Cena tisku je ovlivněna počtem použitých barev. Malonákladový digitální tisk však rozlišuje pouze černobílý a barevný tisk.
Používaná terminologie:
Barevnost 4/4 – oboustranný tisk využívající všech CMYK barev
Barevnost 4/0 – jednostranný tisk využívající všech čtyř barev (druhá strana bez potisku)
Barevnost 1/0 – jednobarevný tisk (např. černobílý) z jedné strany
Barevnost 4/1 – první strana CMYK, druhá černobílá
 
Bigování (rylováni)
Bigování se provádí u silnějších materiálů a desek měkkých vazeb. V místě, kde je potřeba papír ohnout, se vytalčí podélná rylka a papír se v tom místě ohne bez nežádoucího poškození média (praskání). 
 
CMYK, nebo-li čtyř-barevný tisk
Technologie čtyř-barevného tisku, který se využíva pro digitální i ofsetový tisk letáků, vizitek apod. Soutiskem C - cyan (azurová barva), M - magenta (purpurová barva), Y - yellow (žlutá barva) a K - black (černá barva) získáme výsledný odstín barvy. 
 
Digitální tisk
Také malonákladový a velkoformátový tisk, se používá pro levný tisk brožur, letáků, vizitek a dalších tiskovin v menším počtu (200-800 pro barevný tisk a 1000 až 3000 pro černobílý tisk). Jeho výhodou je nenáročná předtisková příprava a tudíž rychlé zpracování zakázky. Digitální tisk nejčastěji využívá technologii laserového tisku suchými tonery.
 
DPI 
Dots per inch je údaj určující množství obrazových bodů (pixelů) v délce jednoho palce (2,54 cm). 
 
Falcování 
Ručné nebo strojové skládání papíru na výsledný formát. Falcování se používá u menších gramáží papíru (do 170 g/m2), u vyšších gramáží se papír biguje (viz. Bigování).
 
Flexotisk 
technika tisku z výšky (rotační tisk z polymerního štočku na předmět), určená především ke  komerčnímu využití potiskování velkých formátů měkkých materiálů, jako jsou fólie, lepenky a kartóny.
 
Formát papíru
Jedná se o výsledný formát tiskoviny. Viz také tabulka formátů papíru.
 
Gramáž
Plošná hmotnost papíru udávaná na 1 m2. Větší gramáž = silnější papír
 
ICC profil 
neboli „barevný profil“ popisuje barevný gamut a vlastnosti reprodukčního zařízení či média. Tyto informace se využívají pro přesnou reprodukci či zobrazení barev na daném zařízení (tiskárna, monitor, skener, či jiné).
 
Kašírování 
technologie, kdy se již potištěný arch nalepí na tuhou podložku (lepenka, mikrovlna).
 
Lakování
Povrchová úprava, která dodává lesklý vzhled vašim tiskovinám.
Strojový lak. Nejlevnější varianta, avšak jeho využití se uplatní pouze u tisku většího nákladu letáku na ofsetovém stroji.
UV lak. Speciální ozdobná technologie aplikovaná převážně na vybrané části tiskovin pro jejich  zvýraznění. Dodává tiskovině luxusní vzhled.
 
Laminace 
Jedná se o potažení již potištěného archu průhlednou folií, ktery mu zajistí matný nebo lesklý efekt a vysokou ochranu proti poškození. Její předností je možnost aplikace už od jednoho výtisku plakátu nebo letáku. 
 
Ofsetový tisk
Technologie tisku touto metodou spočívá v přenášení tiskové předlohy na pryžový válec a z něj následně na papír. Jeho výhodou je tisk jemných detailů i na méně kvalitní papír. Náročnější předtisková příprava jej však předurčuje pro tisk ve větších nákladech.
 
Ořezové značky 
Označují místo, kde má být dokument ořezaný. Označují skutečnou velikost dokumentu. Obraz, který přesahuje ořezové značky se nazývá spadávka. Je důležité je umístit tak, aby nezasahovali do čistého formátu.
 
Pantone barvy
Sada barev označovaná také jako přímé barvy, které se používají u ofsetové technologie tisku jako doplňkové barvy. Mají pevně definovaný odstín a proto se využívají u tiskovin, u kterých je požadavek aby i při opakovaném tisku byla zachována naprosto stejná barevnost. Jedná se převážne o obalové materiály, ale také tisk hlavičkového papíru nebo vizitky, kde zákazník při tisku vyžaduje použití svých corporátních barev.
 
Perforace
provádí v místě, kde je potřeba papír odtrhnout např. vstupenky, kontrolní kupony a podobně,  formou vyseknutí souvislé řady dírek.
 
POS / POP
Point Of Sale či Point Of Purchase je označení reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci výrobku nebo výrobkového sortimentu.
 
Ražba
knihařská technologie formování materiálu úderem nebo tlakem pomocí raznice. Může být prováděna zastudena, či zahorka, kdy je ražený materiál předehříván pro zvýšení jeho plasticity.
 
Sítotisk
Princip tisku spočívajicí v protlačování barvy přes prostupná místa šablony na průtiskový materiál.
 
Spadávka 
přesah potiskovaného obsahu přes výsledný rozměr tiskoviny. Používá se v případe, když má obraz pokrýt celou plochu papíru, jako tolerance nepřesnosti při tisku a řezání. Spadávka by měla přesahovat alespoň 3 mm na každé straně a vyznačena ořezovými značkami.
 
Vazba
Spojení jednotlivých listů k sobě do jednotné publikace. Existuje několik druhů vazeb, podle způsob spojení listů tiskoviny. Nejčastěji se můžete setkat s vazbami: V1 - sešitová, na skobičku, V2 – lepená, kroužková nebo kalendářní vazba.
 
V1 
Také sešitová vazba. Nejrozšířenější druh měkké vazby. Její výroba je rychlá a levná. Princip vazby spočívá v spojení volných listů uprostřed a jejich přeložení. Využívá se zejména pro brožury, časopisy nebo ceníky o maximálním počtu 60 listů - 120 stran (u papíru s gramáží do 70 g/m2)a maximálně 44 listů 88 stran (u papíru s gramáží nad 70 g/m2).
 
V2 
Také velmi rozšířený způsob měkké vazby, jejíž výroba je také poměrně rychlá (omezená dobou schnutí lepidla) a levná. Princip vazby je v slepení volných listů na kraji a jejich následné vlepení do pevnější obálky. Používá se zejména pro katalogy, objemnější brožury nebo časopisy s vyšším počtem stran.
 

Formát papíru (ISO 216, DIN 476)

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.
 
Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m². Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.
 
Formáty řady B mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1).
 
Obdobně je to u formátů řady C, u kterých je velikost stran udána geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 vyhcází z průmeru formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).
 
 

Tabulka ISO 216, DIN 476

Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm)

Formáty řady A  Formáty řady B Formáty řady C
4A0 1682×2378 - - - -
2A0 1189×1682 - - - -
A0 841×1189  B0 1000×1414  C0 917×1297 
A1 594×841  B1 707×1000  C1 648×917
A2 420×594  B2 500×707  C2 458×648
A3 297×420  B3 353×500  C3 324×458
A4 210×297  B4 250×353  C4 229×324
A5 148×210  B5 176×250  C5 162×229
A6 105×148  B6 125×176  C6 114×162
A7 74×105  B7 88×125  C7 81×114
A8 52×74  B8 62×88  C8 57×81
A9 37×52  B9 44×62  C9 40×57
A10 26×37  B10 31×44  C10   28×40
 
Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m2 a ISO SRA0 1,15m2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující:
 
RA formáty SRA formáty
RA0  860 × 1220  SRA0  900 × 1280
RA1  610 × 860  SRA1  640 × 900
RA2  430 × 610  SRA2  450 × 640
RA3  305 × 430  SRA3  320 × 450
RA4  215 × 305  SRA4  225 × 320
 
 
Z těchto formátů je pro digitální tisk nejčasteji používán formát SRA3.
 
Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy:
 
A0 – čtyřnásobný arch
A1 – dvojnásobný arch
A2 – arch
A3 – půlarch
A4 – čtvrtka
A5 – osmerka, list
A6 – půllist
A7 – čtvrtlist
A8 – osmina listu

Copyright © 2011 - 2014 TvujTisk.cz. | Designed by WAU! Studio. | Created by Hanyes.